Zdravie

Tak toto je veľmi silné! Spoveď lekárky na tému očkovania detí.

Redakcia servisu Mums from London dostala list od poľskej lekárky, ktorá bola pobúrená jedným z článkov na tému vakcín. Tu je jeho obsah:

Dobrý deň! Chcela som len niekoľkými slovami poďakovať za článok o vakcínach. Málo kto má odvahu otvorene hovoriť pravdu v období veľkej protiočkovacej kampane. Som detský lekár. Prestala som sa k tejto téme vyjadrovať na internete pred nejakou dobou, pretože som tým nič nedosiahla. Nikto už lekára nepočúva. Uráža sa na nás a podozrieva o spolupráci s farmaceutickými korporáciami. Tolerovala som rodičov neočkovaných detí vo svojej praxi cez 2 roky až do piatku 21.03.2014, kedy v čakárni v mojej poradni si sadli dve mamy s dvoma dcérami – dvojročná Saša (mama sa rozhodla jej neočkovať ihneď po narodení) a trojtýždňovej Zuzy (mala za sebou očkovanie proti tuberkulóze a hepatitíde B – štandard počas prvej doby po narodení).

Saša mala silný kašeľ, mama prišla pre nemocenskú na jej starostlivosť a pretože veľmi ponáhľala, neobjednala sa v ordinačných hodinách pre chorých, ale prišla bez objednania a sadla si v čakárni. Saša prišla na svoju prvú návštevu v mojej praxi. 11 dní neskôr Zuzka ležala v nemocnici s akútnym respiračným zlyhaním a čiernym kašľom, choroby, na ktorú sa ešte nestihla očkovať a ktorú jej Saša darovala v mojej čakárni.

Pre Sašku to bol obyčajný, aj keď ťažký kašeľ, pre Zuzku -novorodenú – to bolo blízke stretnutie so smrťou. Od tejto doby postupne odstraňujem zo svojej databázy pacientov, ktorých rodičia sa rozhodli nepodstúpiť očkovanie. Pozývam ich na rozhovor, skúšam ich poslednýkrát presvedčiť k zmene rozhodnutia, a potom ich nabádam k zmene lekára. Rozhodnutie o neočkovania každopádne záleží na rodičoch, ale nemajú žiadne poňatie, že ich choré dieťa je chodiacim vrahom novorodencov, detí dlhodobo užívajúcich imunosupresívne lieky, narodených s nedostačujúci imunitou a mnoho iných. Všetky tie deti sedia v mojej čakárni. Ich život je dôležitejší od toho, čo kto prečítal na internete alebo počul od kamarátky. Som rada, že na internete možno stále nájsť rozumné názory a dúfam, že tá šialená móda na neočkovania pominie s čo najmenším počtom smrteľných obetí. 


 

You Might Also Like