Zaujímavosti

Utajované skutočnosti: V Egypte pred faraónmi vládli stovky rokov nesmrteľní bohovia

V histórii Egypta existujú biele miesta, ktoré neprestávajú fascinovať milovníkov záhad. Ako a kedy vlastne táto civilizácia začala? Prečo mainstreamoví vedci ignorujú tvrdenia otca egyptológie Manetha o tom, že tisíce rokov pred prvým oficiálne uznávaným faraónom Egyptu vládli bohovia a polobohovia, ktorí na Zemi zostúpili z nebies? Doba pred založením prvej egyptskej dynastie faraónom Mense-Narmer je dodnes zahalená tajomstvom.

Archeológovia ani egyptológovia nedokážu s istotou určiť, ako dlho trvalo preddynastické obdobie starého Egypta. „Egypťania sa pýšia tým, že sú najstaršími ľuďmi na svete,“ napísal rímsky učenec Pomponious Mela žijúci v 1. storočí nl „V ich autentických análoch sa môžeme dočítať, že od začiatku ich existencie hviezdnej dráhy štyrikrát zmenili svoj smer a Slnko dvakrát zapadlo v tej časti oblohy, kde dnes vychádza. „

Táto trochu zvláštna zmienka podľa bádateľa Grahama Hancocka zrejme súvisí s precesním pohybom zemskej osi , v dôsledku ktorej sa mení poloha svetového pólu na oblohe a poloha svetového rovníka.

Fragment turínskeho papyrusu, ktorý popisuje zlatý vek, kedy vládol boh Ptah.

Ako je známe, starí Egypťania odvodzovali svoj pôvod od bohov, ktorí nepochádzali zo Zeme, ale odkiaľsi z kozmu. Za pravdu im dáva rad starovekých textov, z ktorých čerpajú cenné informácie sami egyptológovia. Tak napríklad Turínsky zoznam kráľov , ktorý vznikol v čase vlády panovníka Ramessa II. , Predstavuje najvýznamnejšií pôvodne chronologický prameň pre staroegyptské dejiny. Pôvodne obsahoval okolo 300 kráľovských mien. Výpočet začína vládou bohov a tzv. Následníkov Horových, ďalej udáva počet dní, mesiacov a rokov panovania jednotlivých kráľov od 1. dynastie až po koniec 17. dynastie, teda k počiatku Novej ríše. Záhadou je, prečo mainstreamová veda tento text považuje za čistý mýtus a úplne zabúda väčšinu jeho oznámení.

Palermská doska je označenie používané v egyptológii pre fragmenty čadičovej stély, na ktorej bol po oboch stranách zaznamenaný zoznam staroegyptských panovníkov. Názov je odvodený od sicílskeho mesta Palermo, kde sa v múzeu nachádza najväčší z jej zlomkov.

Ďalším starovekým prameňom, ktorý spomína preddynastického vládcu starovekého Egypta je takzvaná Palerma doska , na ktorej bol po oboch stranách zaznamenaný zoznam staroegyptských panovníkov. Text začína o mytologickom kráľovi, ktorému je pripisovaná vláda mnohých tisíc rokov, až k bohu Horovi, ktorý vládu odovzdal prvému ľudskému kráľovi Menimu , ktorým začína 1. dynastia. Nasledujúci panovníci sú uvedení až do doby vzniku dosky, teda do 5. dynastie.

socha Manetha

Tiež egyptský veľkňaz Manetha, ktorý žil v 3. storočí pnl a mal neobmedzený prístup k starovekým spisom uloženým v preslávenej Alexandrijskej knižnici , odkazoval vo svojich tri zväskových Egyptských pamätihodnostiach k božským vládcom v predfaraonských dobách. Tie delil do troch rôznych kategórií – na bohov, Heroe (polobohov) a duchmi zomrelých (Manes).

Dnešný egyptológovia síce z Manethoveo rozdelenia egyptských dejín a vládcov do dynastií síce vychádzajú, uznávajú zoznam faraónov, ale úplne opomínajú čokoľvek, čo sa týka preddynastickej vlády bohov, lebo to nezapadá do súčasnej vedeckej paradigmy. A to napriek tomu, že Manetha je inak považovaný za duchovného otca egyptológie.

Bráni im v tom okrem iného to, že podľa Manetha bohovia v Egypte vládli nie desiatky, ale stovky rokov! Tak napríklad doba vlády boha Rea trvala tisíc rokov, boh Šu panoval údajne sedemsto rokov, Geb 500 rokov, Thovt dokonca 1570 rokov. Keď sa to spočíta dohromady, trvala línia bohov a polobohov celkom 23 200 rokov . Táto predstava je však pre súčasnú vedu neakceptovateľná, hoci podľa Biblie bol priemerný vek desiatich biblických patriarchov pred potopou 857,8 roka.

Účel a pôvod pyramíd je dodnes zahalený tajomstvom. Špekuluje sa, že tieto stavby Egypťanmi naučil stavať boh Thovt.

Avšak oficiálne sa za začiatok vzniku egyptskej civilizácie označuje doba okolo roku 3000 pred naším letopočtom, kedy Meni zjednotil Horný a Dolný Egypt v jeden celok. V tej dobe už boli Egypťania početným a vysoko civilizovaným národom. V krátkej dobe poznali písmo, stavali pyramídy, zaoberali sa astronómiou, poznali anatómiu. „Ako by nemali žiadnych predkov alebo obdobia vývoja; ako by sa objavili cez noc, „ upozornil anglický egyptológ Toby Wilkinson.

Nezabudnite článok zdieľať aj s vašimi priatelmi na facebooku!

You Might Also Like