Zaujímavosti

Myslíte si, že ideálny krvný tlak je 120/80, ste na omyle!

Všetkých nás učili, že 120/80 je ideálny krvným tlakom, ale nové usmernenie ESC Asociácie to zmenilo.

Hodnoty normálneho tlaku upravili na hodnotu 140/90, aj keď pre starších ľudí a diabetikov sú tieto hodnoty trošku nižšie.

Toto vyhlásenie všetko mení. Doteraz sa odporučilo vyhľadať lekársku pomoc, ak ste si namerali hodnoty tlaku 139/89.

Teraz si takéto hodnoty nevyžadujú lieky, pretože je považovaný za normálny.

Nemal by teda zvyšovať riziko srdcového infarktu alebo mozgovej príhody.

You Might Also Like